Liu XiaohuiMar 04 - Apr 08, 2018
press release
 

solo show

installation views
 
artworks in the show
 
Liu Xiaohui, Untitled - Reflection, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Reflection, 2015 - 2017

Oil on canvas
200 x 250 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Reflection

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Triangle in Front of The Mirror, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Triangle in Front of The Mirror, 2015 - 2017

Oil on canvas
250 x 400 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Triangle in Front of The Mirror

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Blue and Movements, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Blue and Movements, 2015 - 2017

Oil on canvas
60 x 50 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Blue and Movements

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Three Movements, 2016, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Three Movements, 2016

Oil on canvas
130 x 110 cm (x 3 pieces)


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Three Movements

, 2016
Liu Xiaohui, Untitled - Mirror and Stone, 2016, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Mirror and Stone, 2016

Oil on canvas
39.5 x 46.5 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Mirror and Stone

, 2016
Liu Xiaohui, Untitled - Triangle and Movements, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Triangle and Movements, 2015 - 2017

Oil on canvas
80 x 100 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Triangle and Movements

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Three Mirrors, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Three Mirrors, 2015 - 2017

Oil on canvas
200 x 300 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Three Mirrors

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Natural Growth, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Natural Growth, 2015 - 2017

Oil on canvas
220 x 660cm (in 3 pieces)


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Natural Growth

, 2015 - 2017
Liu Xiaohui, Untitled - Superimposed Shadows, 2015 - 2017, ShanghART

Liu Xiaohui


Untitled - Superimposed Shadows, 2015 - 2017

Oil on canvas
61.5 x 80 cm


ShanghART
Movements
Mar 04 - Apr 08, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled - Superimposed Shadows

, 2015 - 2017
more ShanghART shows (59)   

view more
more Liu Xiaohui group shows (2)