A White Space Odyssey


Gao Lei, Gao Ludi, He Xiangyu, Jingfang Hao & Lingjie Wang, Ce Jian, Christine Sun Kim, Li Liao, Li Shurui, Liu Shiyuan, Liu Wentao, Liu Xinyi, Qin Jun, Shi Zhiying, Tan Tian, Tong Wenmin, Ignacio Uriarte, Wang Qiang, Wang Haiyang, Wang Tuo, Xie Fan, Yang Jian, Zhai Liang, Zhang Zipiao


Curator: Shen Chen

May 25 - Jul 14, 2019
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Gao Lei, 125746KM, 2019 , WHITE SPACE

Gao Lei


125746KM, 2019

paper, metallic paint, aluminum plate, acrylic mirror, tyre, steel wire, motor
106 x 76 cm x 4, 21 x 75 cm x 4, 120 x 38 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Gao Lei

125746KM

, 2019
Gao Ludi, Two Balls, 2019, WHITE SPACE

Gao Ludi


Two Balls, 2019

acrylic on canvas
200 x 300 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Gao Ludi

Two Balls

, 2019
He Xiangyu, Cola Project, 2009, WHITE SPACE

He Xiangyu


Cola Project, 2009

Coca-Cola resin, cookwares, iron, glass, stainless steel, plastic
vitrine: 125 x 256 x 218 cm x 10, iron bucket: Ø 60 x 88 cm x 23, plastic bucket: Ø 70 x101 cm x 4,
overall dimensions variable
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


He Xiangyu

Cola Project

, 2009
Jingfang Hao & Lingjie Wang, Sun Drawing, 2012-2019, WHITE SPACE

Jingfang Hao & Lingjie Wang


Sun Drawing, 2012-2019

sun light, thermal paper
32 x 32 cm x 9


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Jingfang Hao & Lingjie Wang

Sun Drawing

, 2012-2019
Jingfang Hao & Lingjie Wang, Sun is drawing, 2019, WHITE SPACE

Jingfang Hao & Lingjie Wang


Sun is drawing, 2019

lens, thermal paper, wood, marble, acrylic plastic, stainless steel, aluminium alloy
68 x 68 x 120 cm
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Jingfang Hao & Lingjie Wang

Sun is drawing

, 2019
 Ce Jian, Armada (5) & (7), 2017, WHITE SPACE

Ce Jian


Armada (5) & (7), 2017

acrylic, enamel, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm x 2


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (5) & (7)

, 2017
Christine Sun Kim, One Week of Lullabies for Roux, 2018, WHITE SPACE

Christine Sun Kim


One Week of Lullabies for Roux, 2018

audio installation
9'45" & 11'11", 3'22", 1'36", 10'02", 29", 7'50", 5'02"


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Christine Sun Kim

One Week of Lullabies for Roux

, 2018
Li Liao, If I Had 100 Million Yuan, 2019, WHITE SPACE

Li Liao


If I Had 100 Million Yuan, 2019

calligraphy on rice paper
41 x 142.5 cm
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Liao

If I Had 100 Million Yuan

, 2019
Li Shurui, The Practical and Aesthetic Objects We Live by / White Space Beijing 2019, 2019, WHITE SPACE

Li Shurui


The Practical and Aesthetic Objects We Live by / White Space Beijing 2019, 2019

mixed material
overall dimensions variable
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Shurui

The Practical and Aesthetic Objects We Live by / White...

, 2019
Liu Shiyuan, No.1 Floating Event No.1, 2019 , WHITE SPACE

Liu Shiyuan


No.1 Floating Event No.1, 2019

681 fake fruits, air mails, found objects and images
dimensions variable
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Shiyuan

No.1 Floating Event No.1

, 2019
Liu Wentao, Untitled, 2019, WHITE SPACE

Liu Wentao


Untitled, 2019

pencil on canvas
35.5 x 28 cm, 40 x 30 cm, 24 x 30 cm, 60 x 40 cm, 40 x 30 cm, 30 x 30 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Wentao

Untitled

, 2019
Liu Xinyi, Shadow Seeker, 2019, WHITE SPACE

Liu Xinyi


Shadow Seeker, 2019

walnut boards, shellac, stainless steel mirrors, copper tubes, casters, hand grips, galvanized screws, stainless steel nuts, flashlights, flashlight mounts
set of 3 pieces, 130~160 x 38~50 x 40~55 cm each
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xinyi

Shadow Seeker

, 2019
Qin Jun, / Slash No.2 & 3, 2019, WHITE SPACE

Qin Jun


/ Slash No.2 & 3, 2019

acrylic on canvas
205 x 205 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Jun

/ Slash No.2 & 3

, 2019
Qin Jun, / Slash No.2, 2019, WHITE SPACE

Qin Jun


/ Slash No.2, 2019

acrylic on canvas
205 x 205 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Jun

/ Slash No.2

, 2019
Qin Jun, / Slash No.3, 2019, WHITE SPACE

Qin Jun


/ Slash No.3, 2019

polyvinyl chloride polymers
278 x 133 x 75 (h) cm
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Jun

/ Slash No.3

, 2019
Shi Zhiyin, Ocean. The Pacific, 2011, WHITE SPACE

Shi Zhiyin


Ocean. The Pacific, 2011

oil on canvas
240 x 180 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Zhiyin

Ocean. The Pacific

, 2011
Tan Tian, Guess Who’s Back in the Game, 2019, WHITE SPACE

Tan Tian


Guess Who’s Back in the Game, 2019

graduate certificate
31 x 12 x 5 cm
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tan Tian

Guess Who’s Back in the Game

, 2019
Tong Wenmin, Fly the Wind, 2016, WHITE SPACE

Tong Wenmin


Fly the Wind, 2016

performance, Qinghai, China
single-channel video (color, sound)
5’15”


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tong Wenmin

Fly the Wind

, 2016
Tong Wenmin, Waiting for the Arrival of Blue, 2017, WHITE SPACE

Tong Wenmin


Waiting for the Arrival of Blue, 2017

performance, Chengdu, China
single-channel video(color, sound)
5’16


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tong Wenmin

Waiting for the Arrival of Blue

, 2017
Tong Wenmin, Reflections - Pine Trees, 2017, WHITE SPACE

Tong Wenmin


Reflections - Pine Trees, 2017

performance, Chongqing, China
single-channel video (color, sound)
9’00”


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tong Wenmin

Reflections - Pine Trees

, 2017
Tong Wenmin, Castle, 2017, WHITE SPACE

Tong Wenmin


Castle, 2017

single-channel video (color, sound)
15’00”


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tong Wenmin

Castle

, 2017
Ignacio Uriate, 360 Three Hundred Sixty, 2011, WHITE SPACE

Ignacio Uriate


360 Three Hundred Sixty, 2011

Document proof pen on paper
29.6 x 29.6 cm x 48


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ignacio Uriate

360 Three Hundred Sixty

, 2011
Wang Qiang, Greek Statue, 2019, WHITE SPACE

Wang Qiang


Greek Statue, 2019

acrylic on canvas
120 x 81 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Qiang

Greek Statue

, 2019
Wang Haiying, The Pleasure of Strained Relationship, 2019, WHITE SPACE

Wang Haiying


The Pleasure of Strained Relationship, 2019

resin, fiberglass, PVC, animal specimen, curtain, LED light, single channel video (color, sound, loop
sculpture: 184 x 110 x 39 cm x 7, specimen: 40 x 38 x 10 cm, video: 4’00”


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Haiying

The Pleasure of Strained Relationship

, 2019
Wang Haiying, Party in the Anus, 2018, WHITE SPACE

Wang Haiying


Party in the Anus, 2018

single channel video (color, sound)
3’08”
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Haiying

Party in the Anus

, 2018
Wang Tuo,  III& IV  Deductive Romance III & IV, 2019, WHITE SPACE

Wang Tuo


III& IV Deductive Romance III & IV, 2019

oil on canvas
200 x 300 cm x 2


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Tuo

III& IV Deductive Romance III & IV

, 2019
Xie Fan, Portrait / Still / Still / Portrait, 2019, WHITE SPACE

Xie Fan


Portrait / Still / Still / Portrait, 2019

oil on silk
100 x 100 cm / 30 x 20 cm / 30 x 20 cm / 15 x 15 cm 


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xie Fan

Portrait / Still / Still / Portrait

, 2019
Yang Jian, A River Rolled over by Wheels, 2016, WHITE SPACE

Yang Jian


A River Rolled over by Wheels, 2016

marble (Indian black)
99 x 33 x 68 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yang Jian

A River Rolled over by Wheels

, 2016
Yang Jian, World Monitor: Doomsday Has Begun, Yet No Bad Things Happen, 2015, WHITE SPACE

Yang Jian


World Monitor: Doomsday Has Begun, Yet No Bad Things Happen, 2015

video installation
dimensions variable


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yang Jian

World Monitor: Doomsday Has Begun, Yet No Bad Things Happen

, 2015
Zhai Liang, Grid, 2019, WHITE SPACE

Zhai Liang


Grid, 2019

watercolor on paper, desk
10.3 x 16 cm x 30, desk: 84 x 151.5 x 82.5 cm
View details


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhai Liang

Grid

, 2019
Zhang Zipiao, Torso 01, 2019, WHITE SPACE

Zhang Zipiao


Torso 01, 2019

oil on canvas
175 x 140 cm


WHITE SPACE
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Zipiao

Torso 01

, 2019
more WHITE SPACE shows (35)   

view more