Xu Zhen®

Zoning OutNov 08 - Feb 05, 2023
Opening on Nov 08, 2022
press release
 

solo show

installation views
 
artworks in the show
 
Xu Zhen®, Passion (7.80kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (7.80kg), 2022

Oil on canvas
200 x 130cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (7.80kg)

, 2022
Xu Zhen®, Passion (10.75kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (10.75kg), 2022

Oil on canvas
200(H)*140cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (10.75kg)

, 2022
Xu Zhen®, Passion (12.25kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (12.25kg), 2022

Oil on canvas
200 x 140cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (12.25kg)

, 2022
Xu Zhen®, Passion (21.10kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (21.10kg), 2022

Oil on canvas
250 x 190cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (21.10kg)

, 2022
Xu Zhen®, Passion (22.10kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (22.10kg), 2022

Oil on canvas
300 x 200cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (22.10kg)

, 2022
Xu Zhen®, Passion (34.65kg), 2022 , ShanghART

Xu Zhen®


Passion (34.65kg), 2022

Oil on canvas
360 x 250cm


ShanghART
Zoning Out
Nov 08 - Feb 05, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Zhen®

Passion (34.65kg)

, 2022
more ShanghART shows (105)   

view more
more Xu Zhen® solo shows (9)   

more Xu Zhen® group shows (9)   

view more