Side Lanes


Chen Xiaoyun, Geng Jianyi, Han Feng, Hu Jieming, Hu Liu, Huang Kui, Ji Wenyu, Li Ran, Li Shan, Liang Yue, Liu Weijian, Liu Yi, Liu Yue, Lu Lei, Pu Jie, Shen Fan, Shi Yong, Shi Qing, Sun Xun, Tang Maohong, Wang Youshen, Wei Guangqing, Xue Song, Yang Zhenzhong, Yu Youhan, Zhang Ding, Zhang Qing, Zhou Tiehai, Zhou Zixi, Zhu JiaJan 18 - Feb 24, 2019
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Ji Wenyu, A Profile of A Standard Handsome Man, 2017 , ShanghART

Ji Wenyu


A Profile of A Standard Handsome Man, 2017

Acrylic on canvas
98 x 138cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ji Wenyu

A Profile of A Standard Handsome Man

, 2017
Chen Xiaoyun, Hatred of Failure, 2018 , ShanghART

Chen Xiaoyun


Hatred of Failure, 2018

Acrylic on canvas
180 x 105cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Chen Xiaoyun

Hatred of Failure

, 2018
Geng Jianyi, Landscapes 8 , 2015 , ShanghART

Geng Jianyi


Landscapes 8 , 2015

Mixed media, photograph, painting, Lightbox
27.5 x 40.5cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Geng Jianyi

Landscapes 8

, 2015
Han Feng, Somewhere 14 , 2018 , ShanghART

Han Feng


Somewhere 14 , 2018

Acrylic on canvas
Diameter 140 cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Han Feng

Somewhere 14

, 2018
Hu Jieming, Sleepwalk in 100 Years 2018-1 , 2018 , ShanghART

Hu Jieming


Sleepwalk in 100 Years 2018-1 , 2018

Oil on canvas
50 x 60cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Hu Jieming

Sleepwalk in 100 Years 2018-1

, 2018
Hu Liu, Alocasia Macrorrhiza , 2007 , ShanghART

Hu Liu


Alocasia Macrorrhiza , 2007

Pencil on paper
160 x 260 x 2.5cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Hu Liu

Alocasia Macrorrhiza

, 2007
Huang Kui, Assumption - The Ruins Have Compromised to the Liberals, 2017 , ShanghART

Huang Kui


Assumption - The Ruins Have Compromised to the Liberals, 2017

Mark Pen and Acrylic on Canvas
120 x 160cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Huang Kui

Assumption - The Ruins Have Compromised to the Liberals

, 2017
Li Ran, Pentecostal Movement NO.2, 2017 , ShanghART

Li Ran


Pentecostal Movement NO.2, 2017

Oil on canvas
120 x 90cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Ran

Pentecostal Movement NO.2

, 2017
Li Shan, Untitled (Sketch of PSA exhibition), 2017 , ShanghART

Li Shan


Untitled (Sketch of PSA exhibition), 2017

Acrylic on canvas
50 x 71.5cm | with frame 70 x 80 x 5cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Shan

Untitled (Sketch of PSA exhibition)

, 2017
Liang Yue, Everything Is Gone Evaporating 3, 2015 , ShanghART

Liang Yue


Everything Is Gone Evaporating 3, 2015

Printing and drawing on aluminum board
59.4 x 84.1 x 5cm (x 3 pieces)


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liang Yue

Everything Is Gone Evaporating 3

, 2015
Liu Weijian, Summer Rhapsody 4 , 2014 , ShanghART

Liu Weijian


Summer Rhapsody 4 , 2014

Watercolour on paper
76 x 57cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Weijian

Summer Rhapsody 4

, 2014
Liu Yi, A Crow Has Been Calling for a Whole Day 1529, 2016, ShanghART

Liu Yi


A Crow Has Been Calling for a Whole Day 1529, 2016

Chinese Paint on Hand-made Rice paper
Original painting from animation film
23 x 42cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Yi

A Crow Has Been Calling for a Whole Day 1529

, 2016
Liu Yue, Rainbow , 2007-2019 , ShanghART

Liu Yue


Rainbow , 2007-2019

Special Mica Acrylic on Canvas
120 x 80cm (x 2 pieces)


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Yue

Rainbow

, 2007-2019
Lu Lei, The Square , 2005 , ShanghART

Lu Lei


The Square , 2005

Watercolour on paper
27.3 x 45cm | with frame 41 x 59 x 4cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Lu Lei

The Square

, 2005
Pu Jie, The Dragon is here , 1989 , ShanghART

Pu Jie


The Dragon is here , 1989

Oil on canvas
130 x 115cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Pu Jie

The Dragon is here

, 1989
Shen Fan, Stamp , 2014 , ShanghART

Shen Fan


Stamp , 2014

Oil on canvas
Silver acrylic stamps
118 x 138cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shen Fan

Stamp

, 2014
Shi Qing, Meaning Fault , 2011 , ShanghART

Shi Qing


Meaning Fault , 2011

Polyurethane foam, Plaster, Colorant, Wood
45 x 220 x 120cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Qing

Meaning Fault

, 2011
Shi Qing, Untitled , 2015 , ShanghART

Shi Qing


Untitled , 2015

Oil on canvas
80 x 100cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Qing

Untitled

, 2015
Sun Xun, The Coming Prophecy, 2017 , ShanghART

Sun Xun


The Coming Prophecy, 2017

Ink and Colour on paper luminous paper
220 x 1000cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Sun Xun

The Coming Prophecy

, 2017
Shi Yong, Under the Rule-Nr.A-13-18, 2017 , ShanghART

Shi Yong


Under the Rule-Nr.A-13-18, 2017

Sketch|Paper; Masking Tape; Colored Pencils;Gouache
129.4 x 148.8 x 5cm (in 6 pieces) |each 64.7 x 49.6 x 5cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yong

Under the Rule-Nr.A-13-18

, 2017
Tang Maohong, Perturbed , 2018 , ShanghART

Tang Maohong


Perturbed , 2018

Acrylic on canvas
136 x 102cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tang Maohong

Perturbed

, 2018
Wei Guangqing, Hundreds of Surnames, 2007 , ShanghART

Wei Guangqing


Hundreds of Surnames, 2007

Acrylic
300 x 720cm (in 12 pieces) | each 150 x 120cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wei Guangqing

Hundreds of Surnames

, 2007
Xue Song, Landscape Cola, 2015 , ShanghART

Xue Song


Landscape Cola, 2015

Mixed Media on canvas, ash, acrylic, collage
100 x 80cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xue Song

Landscape Cola

, 2015
Yang Zhenzhong, Passage No.16 , 2015 , ShanghART

Yang Zhenzhong


Passage No.16 , 2015

Oil painting on wood panel
217 x 155 x 155cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yang Zhenzhong

Passage No.16

, 2015
Zhang Ding, The Kind of Need - Exoticism - 2, 2017 , ShanghART

Zhang Ding


The Kind of Need - Exoticism - 2, 2017

Stainless steel, UV printing, mirror stainless steel
200 x 280 x 5.5cm 2 pieces


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Ding

The Kind of Need - Exoticism - 2

, 2017
Zhu Jia, The Smoking Man, 2012 , ShanghART

Zhu Jia


The Smoking Man, 2012

Oil pastels on kraft paper sack
96 x 58cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Jia

The Smoking Man

, 2012
Zhang Qing, 50 States and 1 Municipality City, 2016 , ShanghART

Zhang Qing


50 States and 1 Municipality City, 2016

Oil on canvas
145 x 276cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Qing

50 States and 1 Municipality City

, 2016
Zhou Tiehai, Figure(green), 2001, ShanghART

Zhou Tiehai


Figure(green), 2001

Oil on canvas
acrylic (airbursh) on synthetic canvas
116 x 88cm | Size with Frame 132.5 x 105 x 5cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Tiehai

Figure(green)

, 2001
Zhou Zixi, The East Flowing at the Foot of Xiaogang Mountain , 2014 , ShanghART

Zhou Zixi


The East Flowing at the Foot of Xiaogang Mountain , 2014

Oil on canvas
300 x 600cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Zixi

The East Flowing at the Foot of Xiaogang Mountain

, 2014
Wang Youshen,  Variation 2, 1987 , ShanghART

Wang Youshen


Variation 2, 1987

Mixed Media on wood
Photos, Wood
62 x 49cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Youshen

Variation 2

, 1987
Yu Youhan, 2018.5-9 , 2018 , ShanghART

Yu Youhan


2018.5-9 , 2018

Acrylic on canvas
50 x 50cm


ShanghART
Side Lanes
Jan 18 - Feb 24, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yu Youhan

2018.5-9

, 2018
more ShanghART shows (105)   

view more