Undercurrents


Li Yongbin, Mu Xue, Shi Yiran, Tao Yi, Wu Chao, Zhou Maiyou, Zhu Xiaohe, Zhu JinshiJul 28 - Sep 15, 2018
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Zhu Xiaohe, Flowing Stone, 2013 , Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Flowing Stone, 2013

Acrylic and oil on canvas
150 x 110 cm (59 x 43 1/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Flowing Stone

, 2013
Zhu Xiaohe, Nocturnal Men in Dreams, 2010 , Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Nocturnal Men in Dreams, 2010

Oil and acrylic on canvas
110 x 150 cm (43 1/4 x 59 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Nocturnal Men in Dreams

, 2010
Zhu Xiaohe, A Slope Filled with Hats, 2017 , Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


A Slope Filled with Hats, 2017

Acrylic on canvas
100 x 120 cm (39 3/8 x 47 1/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

A Slope Filled with Hats

, 2017
Zhu Xiaohe, Washed and Rewritten series, 2012, Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Washed and Rewritten series, 2012

Acrylic on canvas
Dimensions variable


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Washed and Rewritten series

, 2012
Zhu Xiaohe, Washed and Rewritten series, 2012, Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Washed and Rewritten series, 2012

Acrylic on canvas
Dimensions variable


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Washed and Rewritten series

, 2012
Zhu Xiaohe, Washed and Rewritten series, 2012, Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Washed and Rewritten series, 2012

Acrylic on canvas
Dimensions variable


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Washed and Rewritten series

, 2012
Zhu Xiaohe, Washed and Rewritten series, 2012, Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Washed and Rewritten series, 2012

Acrylic on canvas
Dimensions variable


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Washed and Rewritten series

, 2012
Zhu Xiaohe, A Crow, 2004 , Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


A Crow, 2004

Acrylic on canvas
80 x 65 cm (31 1/2 x 25 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

A Crow

, 2004
Zhu Xiaohe, Indoors, 2012 , Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Indoors, 2012

Oil on canvas
80 x 100 cm (31 1/2 x 39 3/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Indoors

, 2012
Zhu Xiaohe, Landing, 2010, Pearl Lam Galleries

Zhu Xiaohe


Landing, 2010

Acrylic on canvas
80 x 100 cm (31 1/2 x 39 3/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Xiaohe

Landing

, 2010
Zhou Maiyou, Walking into the Inexplicable, 2007 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Walking into the Inexplicable, 2007

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Walking into the Inexplicable

, 2007
Zhou Maiyou, Still Life, 1977 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Still Life, 1977

Oil on cardboard
39.5 x 54.2 cm (15 1/2 x 21 3/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Still Life

, 1977
Zhou Maiyou, Folding Chair, 1981, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Folding Chair, 1981

Oil on paper
40 x 55 cm (15 3/4 x 21 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Folding Chair

, 1981
Zhou Maiyou, White Wall in Beihai Park, 1970s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


White Wall in Beihai Park, 1970s

Oil on paper
26.2 x 21.7 cm (10 1/4 x 8 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

White Wall in Beihai Park

, 1970s
Zhou Maiyou, By the Sea,  late 1960s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


By the Sea, late 1960s

Oil on paper
19.5 x 27 cm (7 5/8 x 10 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

By the Sea

, late 1960s
Zhou Maiyou, Sunset, 1970s, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Sunset, 1970s

Oil on paper
17.9 x 19.1 cm (7 x 7 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Sunset

, 1970s
Zhou Maiyou, Beam, 1970s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Beam, 1970s

Oil on paper
19.8 x 23.5 cm (7 3/4 x 9 1/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Beam

, 1970s
Zhou Maiyou, Beijing Lanscape, 1970s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Beijing Lanscape, 1970s

Oil on paper
18.5 x 18 cm (7 1/4 x 7 1/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Beijing Lanscape

, 1970s
Zhou Maiyou, Corridor, 1970s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Corridor, 1970s

Oil on paper
24.4 x 22 cm (9 5/8 x 8 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Corridor

, 1970s
Zhou Maiyou, Bridge, 1970s  , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Bridge, 1970s

Oil on paper
30 x 22.3 cm (11 3/4 x 8 3/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Bridge

, 1970s
Zhou Maiyou, Forbidden Palace, 1970s, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Forbidden Palace, 1970s

Oil on paper
18.8 x 19.2 cm (7 3/8 x 7 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Forbidden Palace

, 1970s
Zhou Maiyou, Inner Courtyard, 2017 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Inner Courtyard, 2017

Oil on canvas
55 x 75 cm (21 5/8 x 29 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Inner Courtyard

, 2017
Zhou Maiyou, Door, 2017 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Door, 2017

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Door

, 2017
Zhou Maiyou, Backyard, 2015, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Backyard, 2015

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Backyard

, 2015
Zhou Maiyou, Among the Hills, 2017, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Among the Hills, 2017

Oil on canvas
75 x 55 cm (29 1/2 x 21 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Among the Hills

, 2017
Zhou Maiyou, Under the Tree, 2014, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Under the Tree, 2014

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Under the Tree

, 2014
Zhou Maiyou, Corolla, 1999 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Corolla, 1999

Oil on canvas
92 x 73 cm (36 1/4 x 28 3/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Corolla

, 1999
Zhou Maiyou, Nun, 2007 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Nun, 2007

Oil on canvas
53 x 42 cm (24 3/4 x 16 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Nun

, 2007
Zhou Maiyou, Virgi, 2007, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Virgi, 2007

Oil on canvas
54 x 37 cm (21 1/4 x 14 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Virgi

, 2007
Zhou Maiyou, Water and Cup, 2009 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Water and Cup, 2009

Oil on canvas
80 x 100 cm (31 1/2 x 39 3/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Water and Cup

, 2009
Zhou Maiyou, Drink Boiled Water, 2018, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Drink Boiled Water, 2018

Oil on canvas
75 x 55 cm (29 1/2 x 21 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Drink Boiled Water

, 2018
Zhou Maiyou, Peach Blossom, 1970s, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Peach Blossom, 1970s

Oil on paper
52.4 x 38.5 cm (20 5/8 x 15 1/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Peach Blossom

, 1970s
Zhou Maiyou, World of Silver White, 1970s , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


World of Silver White, 1970s

Oil on paper
32 x 43 cm (12 5/8 x 16 7/8 cm)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

World of Silver White

, 1970s
Zhou Maiyou, Still Life of Antiques from the Forbidden City, 1970s, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Still Life of Antiques from the Forbidden City, 1970s

Oil on paper
39.5 x 53.5 cm (15 1/2 x 21 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Still Life of Antiques from the Forbidden City

, 1970s
Zhou Maiyou, Seeking Poetry in Autumn Woods, 2015 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Seeking Poetry in Autumn Woods, 2015

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Seeking Poetry in Autumn Woods

, 2015
Zhou Maiyou, Rubber Plant, 2017, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Rubber Plant, 2017

Oil on canvas
75 x 55 cm (29 1/2 x 21 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Rubber Plant

, 2017
Zhou Maiyou, Corner of Courtyard, 2016, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Corner of Courtyard, 2016

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Corner of Courtyard

, 2016
Zhou Maiyou, Flower, 2015, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Flower, 2015

Oil on canvas
75 x 55 cm (29 1/2 x 21 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Flower

, 2015
Zhou Maiyou, Flower, 2010, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Flower, 2010

Oil on canvas
70 x 50 cm (27 1/2 x 19 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Flower

, 2010
Zhou Maiyou, Corn, 2010, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Corn, 2010

Oil on canvas
70 x 50 cm (27 1/2 x 19 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Corn

, 2010
Zhou Maiyou, Empty Mountain After Fresh Rain, 2001, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Empty Mountain After Fresh Rain, 2001

Oil on canvas
80 x 60 cm (31 1/2 x 23 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Empty Mountain After Fresh Rain

, 2001
Zhou Maiyou, Sky and Earth Last Forever, 2013, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Sky and Earth Last Forever, 2013

Oil on canvas
70 x 50 cm (27 1/2 x 19 5/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Sky and Earth Last Forever

, 2013
Zhou Maiyou, By the Water, 2013, Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


By the Water, 2013

Oil on canvas
60 x 80 cm (23 5/8 x 31 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

By the Water

, 2013
Zhou Maiyou, Night Talk, 2009 , Pearl Lam Galleries

Zhou Maiyou


Night Talk, 2009

Oil on cardboard
89 x 81 cm (35 x 31 7/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhou Maiyou

Night Talk

, 2009
Zhu Jinshi, Waterfall, 1983 , Pearl Lam Galleries

Zhu Jinshi


Waterfall, 1983

Oil on canvas
91 x 61 cm (35 7/8 x 24 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Jinshi

Waterfall

, 1983
Zhu Jinshi, Black Jungle, 1983 , Pearl Lam Galleries

Zhu Jinshi


Black Jungle, 1983

Oil on canvas
85 x 67 cm (33 1/2 x 26 3/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhu Jinshi

Black Jungle

, 1983
Mu Xue, Black Diamond, 2018  , Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Diamond, 2018

Charcoal on acid-free paper with acid-free tape
250 x 240 cm (98 3/8 x 94 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Diamond

, 2018
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Black Bath, 2014 , Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Black Bath, 2014

Inkjet on archival paper
70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2 in.)
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Black Bath

, 2014
Mu Xue, Mirror Tower (Trailer), 2016, Pearl Lam Galleries

Mu Xue


Mirror Tower (Trailer), 2016

Video
6’28’’
Edition of 5 + 2 AP


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Mu Xue

Mirror Tower (Trailer)

, 2016
Li Yongbin, Face–17, 2009, Pearl Lam Galleries

Li Yongbin


Face–17, 2009

VideoPearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Yongbin

Face–17

, 2009
Wu Chao, Dust of Memories—Morning, 2017, Pearl Lam Galleries

Wu Chao


Dust of Memories—Morning, 2017

Video
12’56’’
Sound theatre – video projection and everyday


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wu Chao

Dust of Memories—Morning

, 2017
Wu Chao, Dust of Memories—Noon, 2017, Pearl Lam Galleries

Wu Chao


Dust of Memories—Noon, 2017

Video
13’59’’
Sound theatre – video projection and everyday


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wu Chao

Dust of Memories—Noon

, 2017
Tao Yi, Rubbings of Time, 2018, Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Rubbings of Time, 2018

Acrylic on canvas
57 x 47 cm (22 1/2 x 18 1/2 in)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Rubbings of Time

, 2018
Tao Yi, Rubbings of Time, 2018, Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Rubbings of Time, 2018

Acrylic on canvas
57 x 47 cm (22 1/2 x 18 1/2 in)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Rubbings of Time

, 2018
Tao Yi, Rubbings of Time, 2018 , Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Rubbings of Time, 2018

Acrylic on canvas
75 x 75 cm (29 1/2 x 29 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Rubbings of Time

, 2018
Tao Yi, Untitled, 2017 , Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Untitled, 2017

Acrylic on canvas
75 x 75 cm (29 1/2 x 29 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Untitled

, 2017
Tao Yi, Untitled, 2016 , Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Untitled, 2016

Acrylic on canvas
75 x 75 cm (29 1/2 x 29 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Untitled

, 2016
Tao Yi, Rubbings of Time, 2018 , Pearl Lam Galleries

Tao Yi


Rubbings of Time, 2018

Acrylic on canvas
75 x 75 cm (29 1/2 x 29 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tao Yi

Rubbings of Time

, 2018
Shi Yiran, The Formation of an Idea, 2017 , Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


The Formation of an Idea, 2017

Oil on canvas
150 x 180 cm (59 x 70 7/8 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

The Formation of an Idea

, 2017
Shi Yiran, Gaze, 2018 , Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


Gaze, 2018

Oil on canvas
50 x 70 cm (19 5/8 x 27 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

Gaze

, 2018
Shi Yiran, Sympathy, 2018 , Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


Sympathy, 2018

Oil on canvas
50 x 70 cm (19 5/8 x 27 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

Sympathy

, 2018
Shi Yiran, Similarity, 2018, Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


Similarity, 2018

Oil on canvas
50 x 70 cm (19 5/8 x 27 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

Similarity

, 2018
Shi Yiran, Maid, 2018 , Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


Maid, 2018

Oil on canvas
120 x 80 cm (47 1/4 x 31 1/2 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

Maid

, 2018
Shi Yiran, Appearance, 2018 , Pearl Lam Galleries

Shi Yiran


Appearance, 2018

Oil on canvas
120 x 120 cm (47 1/4 x 47 1/4 in.)


Pearl Lam Galleries
Undercurrents
Jul 28 - Sep 15, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Yiran

Appearance

, 2018
more Pearl Lam Galleries shows (10)   

view more