Brushwork and True Feeling


Chen Yujun, Tang Yongxiang, Ma Ke, Qin Qi, Xu Xiaoguo, Xue Feng, Yin Chaoyu, Zhang Yexing


Curated by Dai Zhuoqun

Jun 23 - Aug 10, 2018
Opening on Jun 23, 2018 - 6 - 8 pm
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Zhang Yexing, Untitled - 2017.12.16, 2017, Tang Contemporary Art

Zhang Yexing


Untitled - 2017.12.16, 2017

oil on canvas
50 x 63.5cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Yexing

Untitled - 2017.12.16

, 2017
Zhang Yexing, Untitled, Studio No.2, 2013, Tang Contemporary Art

Zhang Yexing


Untitled, Studio No.2, 2013

oil on canvas
220 x 155cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Yexing

Untitled, Studio No.2

, 2013
Chen Yujun, Asia Map No.180228, 2018, Tang Contemporary Art

Chen Yujun


Asia Map No.180228, 2018

paper collage on silk
244.5 x 126.5cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Chen Yujun

Asia Map No.180228

, 2018
Ma Ke, Lion and Horse, 2014, Tang Contemporary Art

Ma Ke


Lion and Horse, 2014

oil on canvas
200 x 150cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ma Ke

Lion and Horse

, 2014
Ma Ke, Youth No.3, 2010, Tang Contemporary Art

Ma Ke


Youth No.3, 2010

oil on canvas
200 x 150cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ma Ke

Youth No.3

, 2010
Qin Qi, A Kick Eagle Rabbit, 2016, Tang Contemporary Art

Qin Qi


A Kick Eagle Rabbit, 2016

oil on canvas
100 x 150cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Qi

A Kick Eagle Rabbit

, 2016
Qin Qi, Ye Qun, 2016, Tang Contemporary Art

Qin Qi


Ye Qun, 2016

oil on canvas
300 x 750cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Qi

Ye Qun

, 2016
Tang Yongxiang, A Few Circles, 2018, Tang Contemporary Art

Tang Yongxiang


A Few Circles, 2018

oil on canvas
100 x 80cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tang Yongxiang

A Few Circles

, 2018
Tang Yongxiang, Like a Silhouette, with a Square Below, 2018, Tang Contemporary Art

Tang Yongxiang


Like a Silhouette, with a Square Below, 2018

oil on canvas
80 x 80cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tang Yongxiang

Like a Silhouette, with a Square Below

, 2018
Tang Yongxiang, Like a Silhouette, with Blocks of Colour Below, 2018, Tang Contemporary Art

Tang Yongxiang


Like a Silhouette, with Blocks of Colour Below, 2018

oil on canvas,
80 x 80cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tang Yongxiang

Like a Silhouette, with Blocks of Colour Below

, 2018
Xu Xiaoguo, Texture 12, 2017-2018, Tang Contemporary Art

Xu Xiaoguo


Texture 12, 2017-2018

oil on canvas
180 x 220cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Xiaoguo

Texture 12

, 2017-2018
Xu XIaoguo, Texture 13, 2017-2018, Tang Contemporary Art

Xu XIaoguo


Texture 13, 2017-2018

oil on canvas
180 x 220cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu XIaoguo

Texture 13

, 2017-2018
Xue Feng, Mist of Narration 2017-1, 2017, Tang Contemporary Art

Xue Feng


Mist of Narration 2017-1, 2017

oil on canvas
200 x 160cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xue Feng

Mist of Narration 2017-1

, 2017
Xue Feng, Mist of Narration 2017-3, 2017, Tang Contemporary Art

Xue Feng


Mist of Narration 2017-3, 2017

oil on canvas
160 x 240cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xue Feng

Mist of Narration 2017-3

, 2017
Yin Chaoyu, Indoor Scene, 2017, Tang Contemporary Art

Yin Chaoyu


Indoor Scene, 2017

oil and acrylic on canvas
200 x 200cm


Tang Contemporary Art
Brushwork and True Feeling
Curated by Dai Zhuoqun
Jun 23 - Aug 10, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yin Chaoyu

Indoor Scene

, 2017
more Tang Contemporary Art shows (13)   

view more