Natsuyasumi: In the Beginning Was Love


Masaya Chiba, Cobra, Motoyuki Daifu, Koichi Enomoto, Daisuke Fukunaga, Nanami Hori, Kyoko Idetsu, Ulala Imai, Yusuke Saito, Takuro Tamayama, Tadanori YokooJul 28 - Sep 11, 2021

 

group show

artworks in the show
 
Koichi Enomoto , Light in August, 2021, Nonaka-Hill

Koichi Enomoto


Light in August, 2021

Oil on canvas
57 1/8 x 44 1/8 in


Nonaka-Hill
Natsuyasumi: In the Beginning Was Love
Jul 28 - Sep 11, 2021

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Koichi Enomoto

Light in August

, 2021
more Nonaka-Hill shows (25)   

view more