Julien Tiberi


Julien Tiberi group shows (1)


 

artworks by Julien Tiberi (2)


 
Julien Tiberi, Chère II, 2012, Galerie Sultana

Julien Tiberi


Chère II, 2012

techniques mixtes
18 x 18 cm


Galerie Sultana
Unwritten (sculptures)
Mar 17 - Apr 21, 2012

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Julien Tiberi

Chère II

, 2012
Julien Tiberi, Chère , 2011, Galerie Sultana

Julien Tiberi


Chère , 2011

techniques mixtes
20,9 x 17,8 cm
(showroom)


Galerie Sultana
Unwritten (sculptures)
Mar 17 - Apr 21, 2012

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Julien Tiberi

Chère

, 2011