Yun-Fei Ji


Yun-Fei Ji solo shows (3)


 

Yun-Fei Ji group shows (9)


 

artworks by Yun-Fei Ji (50)


 
Yun-Fei Ji, At the Garment Factory, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


At the Garment Factory, 2023

oil on canvas
60,7 x 76 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

At the Garment Factory

, 2023
Yun-Fei Ji, At the Sewing Floor, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


At the Sewing Floor, 2023

oil on canvas
91,2 x 91,6 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

At the Sewing Floor

, 2023
Yun-Fei Ji, Together, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Together, 2023

oil on canvas
101,8 x 76,2 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Together

, 2023
Yun-Fei Ji, Leaves with Holes, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Leaves with Holes, 2023

oil on canvas
68,7 x 76,2 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Leaves with Holes

, 2023
Yun-Fei Ji, Two Men at Work, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Two Men at Work, 2023

oil on canvas
76 x 60,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Two Men at Work

, 2023
Yun-Fei Ji, Gather under the Bamboo, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Gather under the Bamboo, 2023

oil on canvas
91,4 x 60,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Gather under the Bamboo

, 2023
Yun-Fei Ji, Waiting, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Waiting, 2023

acrylic on canvas
76,2 x 76,2 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Waiting

, 2023
Yun-Fei Ji, Loading Up, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Loading Up, 2023

oil on canvas
50,7 x 40,5 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Loading Up

, 2023
Yun-Fei Ji, The Room with a Bed and a Water Bottle, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


The Room with a Bed and a Water Bottle, 2023

oil on canvas
45,7 x 60,7cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

The Room with a Bed and a Water Bottle

, 2023
Yun-Fei Ji, Four Women, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Four Women, 2023

oil on canvas
76 x 60,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Four Women

, 2023
Yun-Fei Ji, A Broken Branch, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


A Broken Branch, 2023

oil on canvas
60,7 x 45,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

A Broken Branch

, 2023
Yun-Fei Ji, Thunder in the Distance, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Thunder in the Distance, 2023

oil on canvas
76,2 x 71,2 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Thunder in the Distance

, 2023
Yun-Fei Ji, Inside the Tarp Tent, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Inside the Tarp Tent, 2023

oil on canvas
91,4 x 91,4 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Inside the Tarp Tent

, 2023
Yun-Fei Ji, In the Open, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


In the Open, 2023

oil on canvas
60,7 x 45,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

In the Open

, 2023
Yun-Fei Ji, Woven Basket and Other Stuff, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Woven Basket and Other Stuff, 2023

oil on canvas
60,7 x 45,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Woven Basket and Other Stuff

, 2023
Yun-Fei Ji, The Tarp and the Water Bottle, 2023 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


The Tarp and the Water Bottle, 2023

oil on canvas
60,7 x 45,7 cm


Zeno X Gallery
Together
Nov 15 - Dec 23, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

The Tarp and the Water Bottle

, 2023
Ji Yun-Fei , The Dead Are Also Moving, 2007 , Zeno X Gallery

Ji Yun-Fei


The Dead Are Also Moving, 2007

mineral pigments and ink on rice paper
89,5 x 97,0 cm


Zeno X Gallery
40 YEARS ZENO X GALLERY - the two-thousands
Sep 24 - Nov 12, 2022

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ji Yun-Fei

The Dead Are Also Moving

, 2007
Yun-Fei Ji , Man carrying a large bag, 2015 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Man carrying a large bag, 2015

ink and watercolour on Xuan paper mounted on silk
41,0 x 52,5 cm
44.7 x 56.6 cm (framed)


Zeno X Gallery

Mar 10 - Apr 03, 2021

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Man carrying a large bag

, 2015
Yun-Fei Ji, An old woman , 2015 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


An old woman , 2015

ink and watercolour on Xuan paper mounted on silk
46,5 x 34,2 cm
50.4 x 37.9 cm (framed)


Zeno X Gallery

Mar 10 - Apr 03, 2021

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

An old woman

, 2015
Yun-Fei Ji , Two women, 2015 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


Two women, 2015

ink and watercolour on Xuan paper mounted on silk
80,5 x 73,0 cm
84.9 x 77.5 cm (framed)


Zeno X Gallery

Mar 10 - Apr 03, 2021

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Two women

, 2015
Yun-Fei Ji , On the lookout, 2015 , Zeno X Gallery

Yun-Fei Ji


On the lookout, 2015

ink and watercolour on Xuan paper mounted on silk
60,5 x 60,5 cm
64.1 x 64.3 cm (framed)


Zeno X Gallery

Mar 10 - Apr 03, 2021

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

On the lookout

, 2015
Yun-Fei Ji, Wind from the North, 2018 , James Cohan Gallery

Yun-Fei Ji


Wind from the North, 2018

53 1/2 x 71 in. (135.9 x 180.3 cm)
Framed: 57 x 74 1/2 in.


James Cohan Gallery
Borders
533 W26 & 291 Grand St, New York
Jan 10 - Feb 23, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yun-Fei Ji

Wind from the North

, 2018
view more