group show


Tim Eitel, Jianlian Guo, Yangping Jin, Shijian Jing, Qing Li, Kai Schiemenz, David Schnell, Xuhong Yu


West Lake: Breaking Open


Aug 01 - Aug 31, 2019
press release
 

installation views
 
more Galerie EIGEN + ART shows (13)   

view more