Antonio Ballester Moreno


Antonio Ballester Moreno solo shows (2)


 

Antonio Ballester Moreno group shows (1)


 

artworks by Antonio Ballester Moreno (26)


 
Antonio Ballester Moreno, Woman Lying on the Grass (Blue Skirt), 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Woman Lying on the Grass (Blue Skirt), 2020

acrylic on jute
200 × 300 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Woman Lying on the Grass (Blue Skirt)

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Dos noches, 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Dos noches, 2020

acrylic on jute
250 × 180 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Dos noches

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Summer, 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Summer, 2020

acrylic on jute
92 × 73 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Summer

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Two Days Horizon (Black, White, Yellow and Blue), 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Two Days Horizon (Black, White, Yellow and Blue), 2020

acrylic on jute
92 × 73 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Two Days Horizon (Black, White, Yellow and Blue)

, 2020
Antonio Ballester Moreno, High Sun, 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


High Sun, 2020

acrylic on jute
92 × 73 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

High Sun

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Half Sun (Blue), 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Half Sun (Blue), 2020

acrylic on jute
92 × 73 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Half Sun (Blue)

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Two Days Horizon (Black and White), 2020, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Two Days Horizon (Black and White), 2020

acrylic on jute
92 × 73 cm


Pedro Cera
Antonio Ballester Moreno
Dec 09 - Dec 23, 2020

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Two Days Horizon (Black and White)

, 2020
Antonio Ballester Moreno, Planetas Noche (Blanco), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Noche (Blanco), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Noche (Blanco)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Día (Azules, gris, negro y rojo), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Día (Azules, gris, negro y rojo), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Día (Azules, gris, negro y rojo)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Día (Negro), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Día (Negro), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Día (Negro)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Noche (Azules), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Noche (Azules), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Noche (Azules)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Noche (Rojos, azul y gris), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Noche (Rojos, azul y gris), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Noche (Rojos, azul y gris)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Día (Amarillo, centro), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Día (Amarillo, centro), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Día (Amarillo, centro)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Noche (Blanco, centro), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Noche (Blanco, centro), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Noche (Blanco, centro)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Noche, 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Noche, 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Noche

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Planetas Día (Verdes), 2019, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Planetas Día (Verdes), 2019

acrylic on jute
200 x 145 cm


Pedro Cera
Planetas
Sep 19 - Nov 09, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Planetas Día (Verdes)

, 2019
Antonio Ballester Moreno, Árbol, 2016 , Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Árbol, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Árbol

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Amarillo, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Amarillo, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Amarillo

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Hoja, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Hoja, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Hoja

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Rojo, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Rojo, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Rojo

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Sol, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Sol, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Sol

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Triángulos (#6), 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Triángulos (#6), 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Triángulos (#6)

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Verde, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Verde, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Verde

, 2016
Antonio Ballester Moreno, Cerro Testigo, 2016, Pedro Cera

Antonio Ballester Moreno


Cerro Testigo, 2016

Acrylic on jute
200 x 158 cm


Pedro Cera
Everything Cycles
Sep 17 - Nov 05, 2016

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Antonio Ballester Moreno

Cerro Testigo

, 2016